HELYI ÉRTÉKEKRE ÉS HAGYOMÁNYOKRA ÉPÍTŐ, HELYI IDENTITÁST ERŐSÍTŐ AKTIVITÁSOK TÁMOGATÁSA

 

Tisztelt Pályázó!

Örömmel tájékoztatjuk, hogy https://www.palyazat.gov.hu oldalon elérhetők a TOP CLLD program  helyi felhívásaihoz kapcsolódó kitöltő programok.

ERFA kitöltő közleménye:

https://www.palyazat.gov.hu/a-pnzgyminisztrium-regionlis-fejlesztsi-programokrt-felels-helyettes-llamtitkrsgnak-kzlemnye-a-top-clld-erfa-tpus-helyi-felhvsok-kitlt-programjnak-megjelensrl

ESZA kitöltő közleménye:

https://www.palyazat.gov.hu/a-pnzgyminisztrium-regionlis-fejlesztsi-programokrt-felels-helyettes-llamtitkrsgnak-kzlemnye-a-top-clld-esza-tpus-helyi-felhvsok-kitlt-programjnak-megjelensrl

A kitöltők elérhetők a TOP általános dokumentumai között is, az alábbi, közvetlen linken:

https://www.palyazat.gov.hu/node/54861

Felhívjuk a figyelmet a Működési Kézikönyv 3.2.8 ’A teljes támogatási kérelem benyújtása az IH-hoz ’ pontjára, melynek értelmében:

„A támogatást igénylő a – HACS munkaszervezet által értékelt, valamint a HBB támogató döntési javaslatának megfelelő – helyi támogatási kérelmét a HACS támogatásra irányuló döntési javaslatának közlésétől (6. melléklet) számított 30 napon belül az Irányító Hatóság által előírt egységes informatikai rendszerben rögzíti végső ellenőrzés céljából.

Az elektronikus kitöltő programon keresztül benyújtandó támogatási kérelem és a HBB által bírált helyi támogatási kérelem azonos pontjaihoz kifejtett tartalom nem térhet el. A két kérelem azonosságát az Irányító Hatóság a végső ellenőrzés keretében ellenőrzi. Amennyiben az azonosság nem áll fenn, a támogatási kérelem az IH által elutasításra kerül.”

A helyi projektek végrehajtásához ezúton is sok sikert kívánunk!

Mellékletek: