„Közösségi termékfejlesztés (helyi arculatot hordozó pálinka márka kimunkálása) a tiszaföldvári gyümölcstermesztési kultúra alapjain”

Projekt azonosítója: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02227

Projekt címe: „Közösségi termékfejlesztés (helyi arculatot hordozó pálinka márka kimunkálása) a tiszaföldvári gyümölcstermesztési kultúra alapjain” 

 A támogatást igénylő neve: Zsoldos Fruit Gyümölcsfeldolgozó Start Szociális Szövetkezet

 

Az igényelt támogatás összege: 27.500.000 Ft

 

 Projekt célja:

„Helyi termékek létrehozása (beleértve az egyedi design-t és csomagolást) és bemutatása.

Projektünkben önálló tevékenység a projekt közösségi értékelése és jövőképe. Az értékelés tapasztalatai alapján véglegesíthetők a nem tárgyiasult eredmények fenntarthatósági kritériumai és fenntartásuk forrásai.

Az eredmények (helyi termék létrehozása és bemutatása) fenntartását szolgálja hosszú távon a helyi termékeket a termelők elérhetőségével bemutató termelői információs pont(ok) a további működtetés költségeit szövetkezünk felvállalja.

A folyamatot szakmai-módszertani leírás keretében dokumentáljuk, hogy a program megismételhető, továbbfejleszthető legyen.”

 Megvalósítandó tevékenységek:

A humán erőforrás minőségének fejlesztése (növelése), a munkaerőpiacra való bekapcsolódás lehetőségeinek megteremtése.

Közösségi célú gazdaságfejlesztést támogató innovatív tevékenységek.

Helyi hagyományokra épülő mesterségek újratanítása, új technológiák és trendek figyelembe vételével, kiállítások, bemutatók megvalósítása.

A program tartalmilag két fő tevékenységre osztható:

  • A gyümölcsfeldolgozás és pálinkakészítést középpontjába helyező innovatív közösségi program eszköz-és humán feltételeinek megalapozása.
  • Helyi márka kimunkálása és megismertetése
    • Termékfejlesztés (logo kidolgozása, tanfolyam szervezés)
    • Fesztivál előkészítése, megrendezése